Porządek nabożeństw

..

29 sierpnia 2021 r. Niedziela X po Pięćdziesiątnicy.

10 00 – Św. Liturgia w cerkwi Przemienienia Pańskiego..

.

.5 września 2021 r. Niedziela XI po Pięćdziesiątnicy.

MOLEBIEŃ PRZED NOWYM ROKIEM SZKOLNYM.

10 00 – Św. Liturgia w cerkwi Przemienienia Pańskiego.

.

12 września 2021 r. Niedziela XII po Pięćdziesiątnicy.

10 00 – Św. Liturgia w cerkwi Przemienienia Pańskiego.

.

19 wrześnie 2021 r. Niedziela XIII po Pięćdziesiątnicy.

NABOŻEŃSTWO OWOŁANE.

.

.