Cały dzień

NIEDZIELA XXXVI PO PIĘĆDZIESIĄTNICY.

Ton 3. O Zacheuszu. Św. Auksencjusza (ok. 470). Św. Marona, pustelnika syryjskiego (IV). Św. równego Apostołom Cyryla, Nauczyciela Słowian (869). Św. Abramiusza, bpa Karii (V). Św. Izaaka, pustelnika pieczerskiego (ok.