Cały dzień

Iwierskoj ikony Matki Bożej

Iwerska Ikona Bogarodzicy /Iwierskaja Ikona Bożijej Matieri/ Iwerska Ikona Matki Bożej znajduje się w Monasterze Iwerskim na Świętej Górze Atos. Jej historia rozpoczyna się w IX w. kiedy w Bizancjum