Cały dzień

Męcz. Antoniego Supraskiego.

Święty mnich męczennik Antoni Supraski (Преподобномученик Антоний Супрасльский) Cerkiew prawosławna czci jego pamięć 4/17 lutego. Św. Antoni, zwany Supraskim urodził się w drugiej połowie XV w. w pobożnej prawosławnej rodzinie, mieszkającej