Cały dzień

ŚWIĘTO SPOTKANIA PAŃSKIEGO.

Jutrz.: Ew. Łk 8 (2, 25-32). Lit.: Ap. 316 (Hbr 7, 7-17) i Ew. Łk 7 (2, 22-40). Spotkanie Pańskie - Sretienije Hospodnie   W dniu święta Spotkania Pańskiego Cerkiew