Cały dzień

ŚWIĘTO OBJAWIENIA PAŃSKIEGO.

CHRZEST PANA NASZEGO JEZUSA CHRYSTUSA. Liturgia św. Bazylego Wielkiego. Jutrz.: Ew. Mk 2 (1, 9-11). Lit.: Ap. 302 (Tyt 2, 11-14; 3, 4-7) i Ew. Mt 6 (3, 13-17). Podczas