Cały dzień

NIEDZIELA XXIII PO PIĘĆDZIESIĄTNICY.

Ton. 6. Męcz. i wyznawców Guriasza, Samona (299-306) i Habiba (322). Św. Paisjusza Wieliczkowskiego (1794). Męcz. Dymitra (ok. 307). Początek postu przed świętem Narodzenia Chrystusa. Jutrz.: Ew. 1: Mt 116