Cały dzień

Św. Jana Chryzostoma, abpa Konstantynopola.

JAN Chryzostom (Złotousty), arcybiskup Konstantynopola (Swiatitiel Ioann Złatoust, archijepiskop Konstantinopolskij), 27 stycznia/9 lutego (rocznica przeniesienia relikwii w 438 r.), 14/27 września (rocznica śmierci), 13/26 listopada i 30 stycznia/12 lutego (Sobór Trzech Hierarchów),