Cały dzień

NIEDZIELA XXII PO PIĘĆDZIESIĄTNICY.

Ton 5. Sobór Arcystratega Michała i wszystkich św. mocy niebios. Archaniołów: Gabriela, Rafaela, Uriela, Selafiila, Jehudiela, Baradiela i Jeremiela. Jutrz.: Ew. 11: J 67 (21, 15-25). Lit.: Ap. 215 (Gal