Cały dzień

NIEDZIELA XVIII PO PIĘĆDZIESIĄTNICY.

Ton 1. Świętych ojców VII Soboru Powszechnego. Ap. Filipa Diakona (I). Św. Teofana, wyznawcy, hymnografa, bpa Nicei (ok. 850). Męcz. Zinaidy i Fiłoniłły (I). Św. Teofana Pieczerskiego (XII). Jutrz.: Ew.