Cały dzień

NIEDZIELA XVII PO PIĘĆDZIESIĄTNICY.

Ton 8. Męcz. Hieroteusza, bpa Aten (I). Znalezienie relikwii św. św. Guriasza, bpa Kazania i Warsonofiusza, bpa Tweru (1595). Św. Ammona (ok. 350). Męcz. Domniny i jej córek Weroniki i