e_zapiska

Tu można wpisać imiona w intencji żywych i umarłych

Ofiarę za pominowienije można przekazać na konto w tytułem zapiska

Parafia Prawosławna
ul. Kościuszki 18
09 – 402 Płock
13 1050 1966 1000 0090 7060 3767