Konserwacja ikon

Konserwacja ikon.

Bracia i Siostry, zwracam się do Was w imieniu Rady Parafialnej i społeczności naszej płockiej parafii z prośbą o wsparcie finansowe.

Za wszelką okazaną pomoc będziemy ogromnie wdzięczni.

Z wyrazami szacunku

Proboszcz Parafii Prawosławnej

ks. Eliasz Tarasiewicz

Ikona Wniebowstąpienia (Вознесение) – koszt renowacji 45 173,20 zł

Ikona Sww. Gieorgij, Josif i Zosima – koszt renowacji 46 948,00 zł

Ikona Modlitwa w Ogrójcu – koszt renowacji 7 693,30 zł

Ikony czterech ewangelistów z królewskich wrot – koszt renowacji 6 263,13 zł